Uncategorized

انرژی‌های تجدید پذیر

شرکت سفیر نیرو آفرین با طراحی و انجام پروژه‌های انرژی‌های تجدید پذیر از جمله نیروگاه‌های خورشیدی گامی موثر در تولید انرژی‌های سبز در کشور برداشته است. طراحی و اجرای پروژه‌های سولار و نیز تامین پنل‌های خورشیدی، اینورتر، باتری، سیستم مانیتورینگ و اسکادا در راستای آن؛ از فعالیت های این شرکت در این عرصه است.

Author


Avatar