شریعتی. پایین تر از حسینیه ارشاد. کوچه ویرا. پلاک 12. واحد 3 02122870944
لیست پروژه ها

 

فعالیتهای انجام یافته و در دست اجرا در شرکت سفیر نیرو آفرین

 • مدیریت پیمان(MC) در کلیه مراحل طراحی، تامین تجهیزات، اجرا و نصب و تست و راه اندازی پست 20/220/400 کیلوولت در منطقه Noravan ارمنستان
 • مدیریت پیمان(MC) در کلیه مراحل طراحی، تامین تجهیزات، اجرا و نصب و تست و راه اندازی پست 11/132/220 کیلوولت GISدر منطقه گوادر پاکستان
 • تامین تجهیزات مقره های اتکایی مربوط به پست 230 کیلوولت فولاد میانه
 • طراحی، تامین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی پروژه پست 63/20KV فولاد گیلان
 • طراحی، تامین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی و بهره برداری پروژه پست 63/11KV فولاد گسترآتیه سپاهان در منطقه اصفهان
 • طراحی، تامین تجهیزات و نصب و اجرای خط 63 کیلوولت مجتمع فولاد گسترآتیه سپاهان
 • طراحی، تامین تجهیزات و نصب و اجرای سامانه فتوولتائیک 100 کیلوواتی مستقل از شبکه توزیع برق کرمان
 • طراحی، تامین تجهیزات و نصب و اجرای سامانه فتوولتائیک 50 کیلوواتی متصل به شبکه برق منطقه ای اصفهان
 • عملیات نصب و تست و راه اندازی و بهره برداری پروژه پست 63/20KV کارخانه آریان فولاد
 • طراحی، تامین تجهیزات و نصب و اجرای پروژه دو دستگاه یو پی اس 120 کیلوولت آمپر
 • طراحی، تامین تجهیزات و نصب و اجرای پروژه دو دستگاه یو پی اس 60 کیلوولت آمپر
 • طراحی، تامین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی پروژه پست سیار 20kV 63/ نیزار
 • اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق تهران بزرگ منطقه مولوی (پروژه 1)
 • پروژه نیرورسانی و اصلاح شبکه توزیع نیروی برق تهران بزرگ منطقه پاسداران
 • اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق تهران بزرگ منطقه مولوی (پروژه 2)
 • اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی مربوط به ساختمان اداری ستاد مبارزه با مواد مخدر شامل شبکه 20 کیلوولت و احداث پست اختصاصی 20 کیلوولت
 • پروژه طراحی و تأمین تجهیزات و اجرای عملیات انتقال و جابجایی خط انتقال 230 کیلوولت 2 مداره 2 باندل در محدوده اتوبان آزادگان تهران حد فاصل ورودی به پست فیروز بهرام
 • پروژه برق رسانی و انتقال نیرو به پست 63 کیلوولت شهید باقری از طریق خرید تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی مربوط به رفع معارض خط 63 کیلوولت در پوسته 25 متری اتوبان شهید خرازی
 • پروژه بهینه سازی و توسعه و تقویت پست 20/63 کیلوولت مجیدیه
 • اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق تهران بزرگ منطقه پاسداران (پروژه 2)
 • طراحی و تأمین تجهیزات و اجرای پروژه خط و پست 20 کیلوولت با توان 10 مگا وات بمنظور تأمین برق تجهیز کارگاه مجتمع فولاد تربت حیدریه
 • اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق تهران بزرگ منطقه برق هفده شهریور (پروژه1)
 • اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق تهران بزرگ منطقه برق مولوی (پروژه3)
 • اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق تهران بزرگ منطقه برق هفده شهریور (پروژه 2)
 • اجرای عملیات نیرو رسانی به تجهیز کارگاه بانک صنعت و معدن از طرق احداث پست 20 کیلوولت

 

شرح مختصری از پروژه ارمنستان

این پروژه در قالب یک خط انتقال 400 کیلوولت به طول تقریبی 280 کیلومتر و یک پست 20/220/400 کیلوولت در منطقه Noravan ارمنستان به منظور ارتباط شبکه های برق دو کشور ایران و ارمنستان به صورت کلید تحویل اجرا می شود. این پروژه اولین و تنها پروژه با ولتاژ 400 کیلوولت در کشور ارمنستان می باشد. بخشهای مختلف پروژه عبارتند از طراحی، تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، حمل تجهیزات، نصب و راه اندازی و آموزش کارفرمای اصلی به منظور بهره برداری صحیح از پروژه.

موقعیت پروژه داخل خاک کشور ارمنستان با فاصله حدود 300 کیلومتر از مرز ایران و در منطقه ای کوهستانی می باشد.

کارفرمای اصلی پروژه شرکت HVEN و پیمانکار طرف قرارداد شرکت صانیر می باشد. پست نوراوان دارای 4 فیدر خط 400 کیلوولت، دو دستگاه ترانس 20/220/400 کیلوولت 200 مگاولت آمپر، چهار دستگاه راکتور 400 کیلوولت، 4 فیدر 220 کیلوولت بوده و به صورت یک و نیم کلیدی کامل و با سیستم کنترل دیجیتالی (DCS) اجرا می شود.

شرح مختصری از پروژه گوادر

این پروژه در قالب یک خط 220 کیلوولت به طول تقریبی 75 کیلومتر و یک دستگاه پست 11/132/220 کیلوولت GIS  در منطقه جنوب کشور پاکستان به منظور ارتباط شبکه های برق دو کشور ایران و پاکستان اجرا می شود. بخشهای مختلف پروژه عبارتند از طراحی، تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، حمل تجهیزات، نصب و راه اندازی و آموزش کارفرمای اصلی به منظور بهره برداری صحیح از پروژه.

موقعیت پروژه داخل خاک کشور پاکستان در نزدیکی شهر گوادر واقع در مجاورت دریای عمان می باشد.

کارفرمای اصلی پروژه شرکت NTDC و پیمانکار طرف قرارداد شرکت صانیر می باشد.

پست گوادر دارای 2 فیدر خط 220 کیلوولت، دو دستگاه ترانس 11/132/220 کیلوولت 160 مگاولت آمپر، 6 فیدر 132 کیلوولت بوده و به صورت دوبل باسبار با تجهیزات گازی (GIS) و با سیستم کنترل دیجیتالی (DCS) اجرا می شود.

 

 

شرح مختصری از پروژه پست 63 کیلوولت فولاد گیلان

این پروژه شامل انجام فعالیتهای طراحی، خرید تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی یک دستگاه پست 20/63 کیلوولت می باشد. موقعیت پروژه در شهر صنعتی رشت واقع شده است که در داخل سایت اختصاصی کارخانه نورد سرد فولاد گیلان می باشد.

 

شرح مختصری از پروژه خط و پست 63 کیلوولت فولاد گستر آتیه سپاهان

این پروژه شامل انجام فعالیتهای طراحی، خرید تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی و نیز بهره برداری یک دستگاه پست 11/63 کیلوولت و نیز خط 63 کیلوولت ارتباطی به داخل سایت می باشد. کارفرمای پروژه شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان می باشد. موقعیت پروژه حد فاصل شهرستان اصفهان به سمت نائین و در داخل سایت اختصاصی شرکت فولاد گستر آتیه سپاهان می باشد.

 

شرح مختصری از پروژه تأمین تجهیزات پست فولاد میانه

تأمین تجهیزات مربوط به مقره های اتکایی پروژه پست 230 کیلوولت فولاد میانه میباشد

 

شرح مختصری از پروژه سامانه  فتوولتائیک 100  کیلوواتی مستقل از شبکه

این پروژه سامانه فتوولتائیک مستقل از شبکه میباشد. ظرفیت کل سیستم 100 کیلووات بوده که در قالب سیستمهای یک کیلوواتی جهت برقرسانی به روستاهای استان کرمان طراحی شده است.

 

شرح مختصری از پروژه سامانه  فتوولتائیک 50  کیلوواتی متصل به شبکه

این پروژه سامانه فتوولتائیک متصل به شبکه میباشد. ظرفیت کل سیستم 50 کیلووات بوده که در قالب 8 سیستم 10 و 5 کیلوواتی (2 سیستم 10 کیلوواتی و 6 سیستم 5 کیلوواتی) در 8 نقطه مشخص شده توسط کارفرما اجراء میشود. کارفرما برق منطقه ای اصفهان میباشد.

 

عملیات بهره برداری پروژه پست 63/20KV  کارخانه آریان فولاد

این پست شامل 2 فیدر ورودی 63 و 2 فیدر ترانسفورماتور 63 و نیز 2 دستگاه ترانس قدرت 63 کیلوولت 30 مگاولت آمپر بهمراه ترانس تغذیه داخلی و کمکی و نیز 2 فیدر ورودی 20 کیلوولت و 7 فیدر خروجی 20 کیلوولت میباشد که قراردادی جهت بهره برداری به مدت یکسال با کارفرمای مربوطه مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در قرارداد منعقد گردید.

 

 

شرح مختصری از پروژه طراحی و تأمین تجهیزات و راه اندازی یو پی اس 120 KVA

طراحی و تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی مربوط به دو دستگاه UPS 120KVA بهمراه باطری، کابینت، کابل و متعلقات با مشخصات زیر و نصب و راه اندازی آن در محل اعلامی از سوی خریدار واقع در محدوده شهر تهران

UPS SG-120, Rectifire technology, Pure pulse, 120KVA -108kW electrical power, Online double conversion, including (3*32)*12V (120AH) batteries and related cabinet according to technical specifications

 

شرح مختصری از پروژه طراحی و تأمین تجهیزات و راه اندازی یو پی اس 60 KVA

طراحی و تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی مربوط به دو دستگاه یو پی اس 60KVA بهمراه باطری، کابینت، کابل و متعلقات با مشخصات زیر و نصب و راه اندازی آن در محل اعلامی از سوی خریدار واقع در محدوده شهر تهران

UPS SG-60, including RPA Card and SNMP, including (2*32)*12V (93AH) batteries and related cabinet according to technical specifications

 

شرح مختصری از پروژه پست سیار 20/63 کیلوولت نیزار

این پروژه شامل انجام فعالیتهای طراحی، خرید تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی یک دستگاه پست سیار 20/63 کیلوولت می باشد. کارفرمای پروژه شرکت سریر صنعت پایتخت می باشد.

 

شرح مختصری از پروژه  عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق

پروژه تأمین تجهیزات و اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق از طریق نصب کابل خودنگهدار در محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ –  منطقه مولوی (پروژه 1)

 

شرح مختصری از پروژه  عملیات نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق

پروژه تأمین تجهیزات و اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق از نصب و اجرای پستهای کمپکت 20 کیلوولت و نیز تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف و نیز کابل کشی و سایر خدمات اجرایی در محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – منطقه پاسداران

 

شرح مختصری از پروژه  عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق

پروژه تأمین تجهیزات و اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق از طریق نصب کابل خودنگهدار در محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ –  منطقه مولوی (پروژه 2)

 

شرح مختصری از پروژه  عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق

پروژه تأمین تجهیزات و اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی مربوط به تأمین برق ساختمان اداری ستاد مبارزه با مواد مخدر واقع در تهران –  ستاد مبارزه با مواد مخدر  شامل پست برق 20 کیلوولت و نصب و تست و راه اندازی تابلوهای مربوطه و نیز کابل کشی های فی مابین.

 

شرح مختصری از پروژه  عملیات طراحی و تأمین تجهیزات و اجرای خط انتقال 230 کیلوولت

پروژه طراحی و تأمین تجهیزات و اجرای عملیات انتقال و جابجایی خط انتقال 230 کیلوولت 2 مداره 2 باندل در محدوده اتوبان آزادگان تهران حد فاصل ورودی به پست فیروز بهرام

 

 

شرح مختصری از پروژه  شرکت توسعه بین الملل ایران مال

 پروژه برق رسانی و انتقال نیرو به پست 63 کیلوولت شهید باقری از طریق خرید تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی مربوط به رفع معارض خط 63 کیلوولت کابلی در پوسته 25 متری اتوبان شهید خرازی

 

شرح مختصری از پروژه  پست 20/63 کیلوولت مجیدیه

 طراحی و تأمین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی کلیه تابلوهای کنترل و حفاظت و تابلوهای فشار متوسط پست 20/63 کیلوولت و نیز جابجایی ترانسهای 30 مگا ولت آمپر موجود با ترانسهای 40 مگا ولت آمپر

 

اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق تهران منطقه پاسداران (پروژه 2)

پروژه تأمین تجهیزات و اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق از نصب و اجرای پستهای کمپکت 20 کیلوولت و نیز تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف و نیز کابل کشی و سایر خدمات اجرایی در محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – منطقه پاسداران

 

طراحی و تأمین تجهیزات و اجرای پروژه خط و پست 20 کیلوولت مجتمع فولاد تربت حیدریه

 طراحی و تأمین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی پست کمپکت 20 کیلوولت و نیز خط انتقال 20 کیلوولت بطول تقریبی 4 کیلومتر جهت تأمین برق سایت مربوط به تجهیز کارگاه فولاد تربت حیدریه واقع در شهرستان تربت حیدریه بعنوان یکی از بزرگترین سایتهای فولادی خاورمیانه

 

اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق تهران منطقه برق هفده شهریور (پروژه 1)

پروژه تأمین تجهیزات و اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق از نصب و اجرای پستهای کمپکت 20 کیلوولت و نیز تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف و نیز کابل کشی و سایر خدمات اجرایی در محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – منطقه برق هفده شهریور

 

 

اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق تهران منطقه برق مولوی (پروژه 3)

پروژه تأمین تجهیزات و اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق از طریق تعویض تابلوهای ترمینال فرسوده با تابلوخای ترمینال نو در محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – منطقه برق مولوی

 

اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق تهران منطقه برق هفده شهریور (پروژه 2)

پروژه تأمین تجهیزات و اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نیروی برق از نصب و اجرای پستهای کمپکت 20 کیلوولت و نیز تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف و نیز کابل کشی و سایر خدمات اجرایی در محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – منطقه برق هفده شهریور

 

اجرای عملیات نیرو رسانی به تجهیز کارگاه بانک صنعت و معدن از طرق احداث پست 20 کیلوولت

احداث و عملیات اجرایی پست کمپکت 20 کیلوولت و کابل کشی و سایر خدمات اجرایی مربوط به احداث ساختمان بانک صنعت و معدن در محدوده عملیاتی منطقه برق فردوسی