شریعتی. پایین تر از حسینیه ارشاد. کوچه ویرا. پلاک 12. واحد 3 02122870944